България

Меню

clear

Изберете

clear

Баумит ДуоТерм 040

Baumit DuoTherm 040

Топлоизолационни плочи

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 х 100 см.

Продуктови варианти

Опаковка
12 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
20 mm
Палет
Дебелина: 2 см, 24 плочи/пакет = 12 м²
Опаковка
8 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
30 mm
Палет
Дебелина: 3 см, 16 плочи/пакет = 8 м²
Опаковка
6 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
40 mm
Палет
Дебелина: 4 см, 12 плочи/пакет = 6 м²
Опаковка
10 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
50 mm
Палет
Дебелина: 5 см, 10 плочи/пакет = 5 м²
Опаковка
4 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
60 mm
Палет
Дебелина: 6 см, 8 плочи/пакет = 4 м²
Опаковка
3.5 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
70 mm
Палет
Дебелина: 7 см, 7 плочи/пакет = 3,5 м²
Опаковка
3 m² пакет
Пропускливост на водни пари
30 - 70
λr
≤ 0.04 W/mK
Плътност
13 - 15 kg/m³
Размери на плочата
100 x 50 cm
Реакция на огън
E , в съотв. с EN 13501-1
Код за обозначение
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-WL(T)2-MU20-40*(зависи от завода-производител)
Якост на опън
≥ 100 kPa
Дължина и дебелина
80 mm
Палет
Дебелина: 8 см, 6 плочи/пакет = 3 м²
Баумит ДуоТерм 040
star_border

Партньори

Потърси търговец наблизо

replayРестартирай

Свързано съдържание