Меню

clear

Баумит НанопорТоп

Baumit NanoporTop

Мазилка с ниска склонност към замърсяване

Самопочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна тънкослойна мазилка за външно приложение. Мазилката е минерална и силно паропропусклива, с най-висока степен на защита от задържане на мръсотия по повърхността. Оцветява се в цветове по каталога Баумит Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, без допълнително означение „кръг“ или „полукръг“.

  • Самопочистване

  • С фотокатализатор

  • Дълготрайна чистота

Баумит НанопорТоп
star_border

Продуктови варианти

Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
6 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 25- 40
λr
ок. 0.7W/mK
Sd стойност
0.05- 0.08m (при 2 mm дебелина на слоя) V2
стойност W
≤ 0.3kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2.6kg/m²
Покриваемост
ок. 9.6m²/кофа
Структура
R 2
Едрина на зърното
2mm
Палет
1 палет = 32 кофи = 800 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
6 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 25- 40
λr
ок. 0.7W/mK
Sd стойност
0.05- 0.08m (при 2 mm дебелина на слоя) V2
стойност W
≤ 0.3kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 3.6kg/m²
Покриваемост
ок. 6.9m²/кофа
Структура
R 3
Едрина на зърното
3mm
Палет
1 палет = 32 кофи = 800 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
6 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 25- 40
λr
ок. 0.7W/mK
Sd стойност
0.05- 0.08m (при 2 mm дебелина на слоя) V2
стойност W
≤ 0.3kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2.5kg/m²
Покриваемост
ок. 10m²/кофа
Структура
K 1,5
Едрина на зърното
1.5mm
Палет
1 палет = 32 кофи = 800 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
6 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 25- 40
λr
ок. 0.7W/mK
Sd стойност
0.05- 0.08m (при 2 mm дебелина на слоя) V2
стойност W
≤ 0.3kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2.9kg/m²
Покриваемост
ок. 8.6m²/кофа
Структура
K 2
Едрина на зърното
2mm
Палет
1 палет = 32 кофи = 800 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
6 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 25- 40
λr
ок. 0.7W/mK
Sd стойност
0.05- 0.08m (при 2 mm дебелина на слоя) V2
стойност W
≤ 0.3kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 3.9kg/m²
Покриваемост
ок. 6.4m²/кофа
Структура
K 3
Едрина на зърното
3mm
Палет
1 палет = 32 кофи = 800 кг

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.