Меню

clear

Баумит БетоХафт

Baumit BetoHaft

Минерален свързващ шлам

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в по-мека мека консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

  • Висока якост на сцепление

  • Високоефективен свързващ мост

  • За хоризонтални и вертикални повърхности

Баумит БетоХафт
star_border

Повредените участъци се изрязват до дълбочината на обрушване и се третират посредством фрезоване, сачмоструене или с водоструйка с високо налягане. Корозиралата армировка и желязо се почистват до блясък с пясъкоструене и се обмазват с Баумит БетоПротект. Един ден преди започване на самото саниране, основата се намокря обилно с вода. БетоХафт се нанася върху влажната повърхност с четка, като се набива внимателно във всички шупли и пори на бетона, за създаване на свързващ мост с възможно най-интензивен контакт към основата. При нанасяне на разтвора, по бетоновата основа не трябва да има повърхностна вода. Веднага след нанасяне на свързващия шлам се полага и уплътнява саниращият разтвор Баумит БетоФил, като се внимава да се работи винаги по метода „прясно в прясно”. Ако свързващият шлам е изсъхнал, същият се отстранява и на негово място се полага нов.

Опаковка
25 kg торба
Съхранение
12 месеца
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A1
Време за полагане
ок. 15- 30мин.
Разход
ок. 1.5- 3kg/m²
Направна вода
ок. 0.23l/kg
Максимална едрина на зърното
1.5mm
Температура при работа
+ 5°C
Палет
1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Свързано съдържание