Меню

clear

Баумит ФайнТоп

Baumit FineTop

Универсална фина мазилка

Готова за пеработка пастообразна тънкослойна мазилка на основа силиконови смоли за фаши и декоративни елементи. Пердашена мазилка в драскана структура. Зърнометрия 1 мм. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“.

  • За обрамчване на прозорци и врати

  • Водоотблъскваща

  • Лесно полагане

Баумит ФайнТоп
star_border

По цялата площ на основата трябва да се изпълни армирана шпакловка. Върху топлоизолационни системи може да се използва само на малки площи - за оформяне на някои детайли или фаши.

Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 60- 80
λr
ок. 0.7W/mK
Sd стойност
0.06- 0.08m (при 1 mm дебелина) V2
стойност W
< 0.1kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2kg/m²
Покриваемост
ок. 12.5m²/кофа
Структура
K 1
Едрина на зърното
1mm
Палет
1 палет = 24 кофи = 600 кг

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.

clear

Номер на цвета

color_name

HEX: hex_code

RGB: rgb_code

Търсите ли цвят?


Свързано съдържание