Меню

clear

Баумит Блясък

Baumit Glitter

Покритие с брокатен ефект

Готово за преработка прозрачно покритие с металически отблясъци. Полага се с шприц-техника. Виж техническата карта на продукта.

  • Брокатен ефект при слънчева светлина

  • Декоративно и изключително

  • Дискретно и луксозно

Баумит Блясък
star_border

Продуктови варианти

Опаковка
14 l кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 50
Плътност
ок. 1kg/dm³
Време за съхнене
≤ 12час (при ниски температури или повишена влажност времето за съхнене може да се удължи!)
Степен на лъскавина
лъскав G1
Разход
ок. 0.1- 0.15l/m² при еднокpатно нанасяне
Покриваемост
ок. 95- 140m²/кофа
Палет
1 палет = 32 кофи = 448 л
Опаковка
5 l кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 50
Плътност
ок. 1kg/dm³
Време за съхнене
≤ 12час (при ниски температури или повишена влажност времето за съхнене може да се удължи!)
Степен на лъскавина
лъскав G1
Разход
ок. 0.1- 0.15l/m² при еднокpатно нанасяне
Покриваемост
ок. 33- 50m²/кофа
Палет
1 палет = 48 кофи = 240 л

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.

clear

Номер на цвета

color_name

HEX: hex_code

RGB: rgb_code

Търсите ли цвят?


Свързано съдържание