Баумит МинералТерм 100

Baumit MineralTherm 100

Минерална каменна вата

Плочи от минерална вата за топлоизолиране на фасади. Брой плочи в пакет от 10 cm дебелина - 4, един пакет покрива 2,88 m2.

Баумит МинералТерм 100