Жури

Професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, ще определи по максимум 6 обекта от всяка категория, които ще получат възможност да участват в международния конкурс на Баумит Life Challengе 2024.

арх. Радомир Серафимов

арх. Владимир Попов

арх. Цветелин Цоневски

арх. Стефан Цонев

арх. Пламен Тодоров

проф. д-р арх. Орлин Давчев

г-н Николай Бъчваров