star_border

Имате въпроси? Свържете се с нас

На Ваше разположение са нашите специалисти, които могат да подпомогнат дейността Ви, както със съвети, така и с практически консултации.

02 9266 9110888 843 400

office@baumit.bg

Понеделник - Петък 08:30–17:00

Адрес:

ул. България 38
2100 гр. Елин Пелин

Мениджмънт

Николай Бъчваров

Николай Бъчваров

управител

02 9266 922


Ивелина Мандева

Ивелина Мандева

финансов директор

02 9266 926


инж. Кристиян Иванов

инж. Кристиян Иванов

търговски директор

02 9266 912


Надя Начева

инж. Надя Начева

маркетинг директор

02 9266 921


инж. Владимир Кръстев

инж. Владимир Кръстев

началник лаборатория

02 9266 942


Боян Варадинов

Боян Варадинов

производствен директор

02 9266 924


Мариана Минтова

инж. Мариана Минтова

мениджър логистика и покупки

02 9266 919


Елица Момчилова

инж. Елица Момчилова

мениджър информационни технологии

02 9266 933


Технически експерти

инж. Красимир Делов

д-р инж. Красимир Делов

главен технолог

0885 252 288


krassimir.delov@baumit.bg

инж. Огнян Цонков

инж. Огнян Цонков

мениджър "Приложна техника"

0889 918 310


ognyan.tzonkov@baumit.bg

арх. Георги Николов

продуктов мениджър

0886 909 859


georgi.nikolov@baumit.bg

арх. Анна Цукева

арх. Анна Цукева

архитектурен консултант

0885 995 857


anna.tzoukeva@baumit.bg

Любомир Миланов

Любомир Миланов

мениджър "Приложна техника"

0886 835 969


lubomir.milanov@baumit.bg

Логистика

Нора Стоянова

Нора Стоянова

ръководител логистика

02 9266 938


nora.stoyanova@baumit.bg

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

специалист логистика за София област и Северна България

02 9266 947


desislava.dimitrova@baumit.bg

Румяна Николова

Румяна Николова

специалист логистика за София град

02 9266 939


rumyana.nikolova@baumit.bg

Анна Андонова

Анна Андонова

специалист логистика за Североизточна България и Южна България

02 9266 935


anna.andonova@baumit.bg

Жасмина Петрова

специалист логистика за Благоевград и региона

02 9266 918


jasmina.stoyanova@baumit.bg

Величка Йорданова

Величка Йорданова

специалист логистика за София град

02 9266 923


velichka.yordanova@baumit.bg

Сосе Костанян

Сосе Костанян

специалист логистика за Югоизточна България

02 9266 927


sose.kostanyan@baumit.bg

Кристина Петрова

Кристина Петрова

специалист логистика за строителни хипермаркети и силозни доставки

02 9266 932


kristina.petrova@baumit.bg

Петя Желязкова

Петя Желязкова

специалист логистика в завод Ямбол

046 699 501


petia.geliazkova@baumit.bg

Маргарита Панева

Маргарита Панева

специалист логистика в завод Ямбол

046 699 502


margarita.paneva@baumit.bg

Търговски отдел

Регион София и Югозападна България

Слави Димитров

Слави Димитров

регионален търговски директор за София и Югозападна България

0882 518 496


slavi.dimitrov@baumit.bg

Валери Момчилов

инж. Валери Момчилов

регионален мениджър - София Запад

0886 909 766


valery.momchilov@baumit.bg

Георги Гюров

Георги Гюров

регионален мениджър – София Изток

0882 306 867


georgi.giurov@baumit.bg

Цветелин Милушев

регионален мениджър - София Изток

0889 277818


tsvetelin.milushev@baumit.bg

Стоян Шумаров

Стоян Шумаров

регионален мениджър регион Благоевград, Петрич и Кюстендил

0886 909 875


stoian.shumarov@baumit.bg

Мариан Динков

Мариан Динков

инструктор регион София

0886 688 316


Светослав Пашунов

Светослав Пашунов

регионален мениджър регион София област и Перник

0888 100 684


svetoslav.pashunov@baumit.bg

Николай Павлов

Николай Павлов

инструктор регион Благоевград, Петрич и Кюстендил

0887 506 491


nikolai.pavlov@baumit.bg

Николай Павлов

регионален мениджър - София Запад

0882 626 521


nikolay.pavlov@baumit.bg

Кирил Пейчев

Кирил Пейчев

инструктор регион София

0888 843 405


Регион Южна България

Георги Щръклин

инж. Георги Щръклин

регионален търговски директор регион Южна България

0888 843 402


georgi.shtraklin@baumit.bg

Живко Жеков

Живко Жеков

регионален мениджър регион Пловдив

0887 592 036


zhivko.zhekov@baumit.bg

Иван Костов

Иван Костов

регионален мениджър регион Пловдив

0885 858 738


ivan.kostov@baumit.bg

Веселин Лазаров

Веселин Лазаров

регионален мениджър регион Пазарджик и Смолян

0882400013


veselin.lazarov@baumit.bg


Георги Марев

инструктор регион Южна България

0887 032 226


Регион Югоизточна България

Пламен Стоянов

Пламен Стоянов

регионален търговски директор регион Югоизточна България

0884 219 180


plamen.stoyanov@baumit.bg

Боян Граматиков

инж. Боян Граматиков

регионален мениджър регион Стара Загора

0888 068 878


boyan.gramatikov@baumit.bg

Марин Атанасов

Марин Атанасов

регионален мениджър за Сливен и Ямбол

0884 938 795


marin.atanasov@baumit.bg

Красимир Краев

Красимир Краев

регионален мениджър регион Кърджали

0884 521 621


krasimir.kraev@baumit.bg

Регион Бургас

Живко Ставрев

Живко Ставрев

регионален търговски директор регион Бургас

0886 843 957


jivko.stavrev@baumit.bg

Радослав Георгиев

Радослав Георгиев

регионален мениджър регион Бургас

0887 598 215


radoslav.georgiev@baumit.bg

Димитър Иванов

Димитър Иванов

регионален мениджър регион Бургас

0888 222 201


dimitar.ivanov@baumit.bg

Регион Североизточна България

Георги Богданов

Георги Богданов

регионален търговски директор регион Североизточна България

0888 843 408


georgi.bogdanov@baumit.bg

Светлин Игнатов

Светлин Игнатов

регионален мениджър регион Варна

0884 849 377


svetlin.ignatov@baumit.bg

Павел Трифонов

Павел Трифонов

регионален мениджър регион Варна

0882 011 691


pavel.trifonov@baumit.bg

Камен Димитров

Камен Димитров

регионален мениджър за Шумен, Търговище, Разград, Добрич и Силистра

0884 624 442


kamen.dimitrov@baumit.bg


Красен Андреев

младши регионален мениджър за Шумен, Търговище, Разград, Добрич и Силистра

0882 059 116


krasen.andreev@baumit.bg

Диан Динев

Диан Динев

инструктор регион Североизточна България

0888 843 409


Регион Северозападна България

Милен Михайлов

Милен Михайлов

регионален търговски директор регион Северозападна България

0886 959 002


milen.mihaylov@baumit.bg

Борислав Мавродиев

Борислав Мавродиев

регионален мениджър регион Велико Търново и Русе

0885 054 970


borislav.mavrodiev@baumit.bg

Цветан Лалов

инж. Цветан Лалов

регионален мениджър регион Плевен и Ловеч

0888 843 410


tzvetan.lalov@baumit.bg

Стефан Даскалов

Стефан Даскалов

регионален мениджър регион Габрово

0885 750 488


stefan.daskalov@baumit.bg

Стефан Миланов

регионален мениджър регион Габрово,Севлиево, Трявна

0882 127 003


stefan.milanov@baumit.bg

Цветомир Петров

регионален мениджър регион Видин, Враца и Монтана

0886 909 513


tsvetomir.petrov@baumit.bg

Строителни хипермаркети

Благовест Христов

Благовест Христов

мениджър"Строителни хипермаркети"

0882 279 422


blagovest.hristov@baumit.bg


Пламен Арнаудов

мениджър"Строителни хипермаркети", Източна България

0882 055 170


plamen.arnaudov@baumit.bg

Силози

Детелин Йоловски

Детелин Йоловски

мениджър силозно стопанство

0884 844 119


Иван Тодоров - механик силозно стопанство

Иван Тодоров

механик силозно стопанство

0882 896 765


Страхил Николов

Страхил Николов

механик силозно стопанство

0882 477 212