star_border

Визия Тибър и Металик 747M

Техника с метла

техника с метла

технология:

  • КреативТоп Тренд, цвят 0019 се нанася с неръждаема маламашка в дебелина, равна на едрината на зърното.
  • Мазилката се структурира още прясна широка четка /метла/ хоризонтално или вертикално. Желателно е посоката на теглене да е на къси участъци.
  • След пълното изсъхване на мазилката се боядисва с Баумит Металик 747М.
нанасяне КреативТоп Тренд
структуриране с метла
визия метла