star_border

Структура с метла - Лазур 730L

техника с метла

технология:

  • КреативТоп Тренд, цвят 0019 се нанася с неръждаема маламашка в дебелина, равна на едрината на зърното.
  • Мазилката се структурира още прясна широка четка /метла/ хоризонтално или вертикално. Желателно е посоката на теглене да е на къси участъци.
  • След пълното изсъхване на мазилката се боядисва с Лазур 730L.

Визуализация текстура метла

нанасяне КреативТоп Тренд
структуриране с метла
визия метла

Референции

Еднофамилна къща във Волфсберг, Австрия

Еднофамилна къща
еднофамилна къща с Креативтоп Тренд
КреативТоп Тренд - техника с метла
техника с метла