Баумит Академия 2019 в с. Чифлик

Баумит академия

На 14.03.2019 се проведе Баумит Академия за партньорите от Северна България в с. Чифлик. Регионалният търговски директор Милен Михайлов запозна участниците с новите търговски условия, а д-р инж. Красимир Делов представи изследванията от изследователския парк Вива на Баумит и връзката на строителните материали със здравословния живот.

презентатор Милен Михайлов
презентация на Баумит Академия
Баумит Академия в с. Чифлик