Баумит Академия 2019 в с. Старосел

Баумит Академия в с. Старосел

На 15.03.2019 в с. Старосел се проведе Баумит Академия за партньорите от Южна България. Регионалният търговски директор Пламен Стоянов запозна участниците с новите търговски политики на Баумит и представи новостите от ценова листа 2019 година. Проведен беше и онлайн тест за познанията на продавач-консултантите. 100% от участниците отговориха правилно на въпроса за качествата на най-новата бяла машинна мазилка на Баумит КлимаУайт.