Професионалният център за обучение на Баумит предоставя възможност за придобиване на специалност по професия съгласно изискванията на МОН.

Професионалистите в ЦПО целогодишно предават практически и теоретични познания за полагането на Баумит топлоизолационна система, използването на машинни мазилки и направата на замазки.

Включването в курса е безплатно, а Баумит осигурява нужните материали за обучение.

 
За повече информация потърсете нашият Баумит специалист:

Петър Алипиев

0885 352 333


Petar.Alipiev@baumit.bg