Първа международна среща по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност“

На 3 декември 2019 г. в Парк-хотел „Москва“, София, България, се проведе първата Международна среща по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 - „Промяна на ПОО в строителството - иновативни материали за строителство и енергийна ефективност "(BEE-VET), финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Обмен на добри практики в професионалното образование и обучение.

Домакин на срещата беше РААБЕ България – координатор на проекта. Партньори по проекта са още седем организации от общо четири държави: Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев“, Баумит България ЕООД, като водещ производител на строителни материали, австрийски университет по приложни науки FH JOANNEUM, Център за професионално обучение от Турция ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI, компания за производство на термоизолации ERDEMLER SOGUTMA A.S. - Турция, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Словакия и словашко издателство EXPOL PEDAGOGIKA.

Проектът има за цел да увеличи привлекателността на програмите за ПОО в областта на строителството чрез:


  • Създаване на интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство, предназначени за обучение на ученици от професионални гимназии с цел усвояване на умения за използване на съвременни технологии/материали в строителството.
  • Методическо ръководство за учители по професионална подготовка в ПОО, предоставящо насоки за използването, включването и представянето на създадените интерактивни обучителни материали като ефективен инструмент, подпомагащ модернизацията на обучителните програми за ПОО в строителството и насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението.
  • Актуализиране на учебните програми по ПОО в сектор строителство въз основа на идентифицирани добри практики в четирите партньорски държави и ЕС.

първа среща по проект в областта на ПОО за сектор строителство

По време на първата среща бяха представени основните планирани дейности по проекта, последвани от преглед на националните политики в областта на ПОО за сектор строителство в България, Словакия, Турция и Австрия.

Партньорите обсъдиха и представиха информация в областта на енергийната ефективност и тенденциите в строителния сектор.

Повече информация за проекта може да видите на: www.beevet.eu