Creative Archplay - иновативния образователен формат

дизайн студио

Приключи Дизайн Студио 2020 - образователен формат за архитектурно проектиране и усвояване на реални практически умения. Инициатор на създването на платформата Creative Archplay е д-р арх. Анета Славова. Тя прилага практическата методика на архитектурно проектиране на проф. д-р арх. Стефан Попов, който за периода 1989 – 2001 провежда образователен експеримент наречен ПАУСС – (Първо Архитектурно Учебно Студентско Студио).

В първия иновативен образователен формат на Creative Archplay, наричан Дизайн Студио,  участваха седем студенти -  трима от УАСГ и четирима от ВСУ. Целта е обучаване в последователни стъпки на сложния процес на архитектурното проектиране чрез изготвяне на конкретен проект. За периода 24. август – 5. септември 2020 г. студентите трябваше да разработят проект за детски културно-образователен център в края на Южен Парк, гр. София.

дизайн студио представяне
Цветомира Касабова

На 16.09.2020 г. участниците в Дизайн Студио представиха своите проекти пред бивши възпитаници на ПАУСС. Журито бе в състав доц. д-р арх. Ани Аврамова, д-р арх. Васил Кашукеев, арх. Славин Байлов, арх. Венцислав Грънчев, арх. Иван Атанасов, арх. Мирослав Терзиев, арх. Бойчо Бойчев, арх. Димитър Кокаланов и д-р инж. Красимир Делов – продуктов мениджър в Баумит България. Те присъдиха награда на името на проф. Стефан Попов на Цветомира Касабова – студентка в 4 курс, специалност „Архитектура“ в УАСГ.

инж. Делов и участниците в Дизайн Студио
студио дизайн 2020 - участници
проекти в Дизайн Студио 2020
участници Дизайн студио 2020