Кандидат-архитекти се борят за награда и стипендии от Баумит

Вече за пета година, на 14.06.2018 г. се проведе конкурс за студентски проект на тема „Зална сграда“ по дисциплината „Архитектурни конструкции“ към Унивеситета по архитектура строителство и геодезия в гр. София. Организатори на събитието са катедра „Технология на архитектурата“ и фирма Баумит България.

В журито участваха представители на катедра „Технология на архитектурата“ с ръководител доц. д-р арх. Гичка Кутoва–Каменова, както и д-р инж. Красимир Делов – главен технолог на "Баумит България" ЕООД.

За предварителен подбор бяха подадени 43 проекта. От тях журито избра 16, които бяха презентирани от студентите и оценени индивидуално от членовете на журито. След презентациите журито номинира шестима кандидат-архитекти, които ще имат възможността наесен да се борят за три двугодишни стипендии в размер на 1000 лв./г., предоставени от Баумит България ЕООД.

Ето и притежателите на най-добрите проекти:

  •  Радостин Вучев – специална награда на „Баумит България”
  •  Соня Янкова – I-ва награда на катедра „Технология на архитектурата“
  •  Мария Пенева – II-ра награда на катедра „Технология на архитектурата“
  •  Кристина Техова – III-та награда на катедра „Технология на архитектурата“
  •  Иван Пеев
  •  Десислава Петрова
Номинираните студенти ще бъдат поканени на интервю през месец ноември, 2018 г. за да се преборят за спечелване на Баумит стипендиите. За целта до края на месец октомври те трябва да представят във фирмата своята автобиография и служебна бележка от университета за постигнат успех за първите три години от следването минимум много добър 4,50. Своите документи кандидат-стипендиантите трябва да изпратят на имейл адрес: office@baumit.bg.