Катедра „Технология на архитектурата“ и Баумит раздадоха наградите на студентския конкурс за проект на „Зална сграда“

УАСГ София, 13.06.2019 г. Във фоайето на Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведе седмия конкурс, организиран от катедра „Технология на архитектурата“ с подкрепата на Баумит България, за проект на „Зална сграда“ на студенти по архитектура в III курс. Журито на конкурса беше в състав: доц. д-р арх. Гичка Кутова – ръководител катедра, проф. д-р арх. Борислав Борисов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов“, доц. д-р арх. Юлия Илиева от ВСУ „Любен Каравелов“, гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников, д-р арх. Цветелина Даскалова, д-р арх. Теодора Пейкова, д-р арх. Николай Николаев и д-р арх. Мила Попова. От Баумит България в журито участваха д-р инж. Красимир Делов- продуктов мениджър и инж. Надя Начева- маркетинг директор.

студенти награждаване28 студенти бяха предали проектите си за участие в конкурса. От тях журито избра 13, които да бъдат презентирани от своите автори пред журито. Целсий Цаков, Ева Янякиева, Теодора Маданска и Елеонора Димитрова представиха архитектурните си виждания за създаване на автосалон. Иван Цуров и Христина Анастасова презентираха проекти за автогара. Три автосалона намериха своите проектни решения при студентите Ева Янакиева, Теодора Маданска и Елеонора Димитрова. Две спортни трибуни бяха представени от Илиян Ангелов и Снежана Стоилкова, а проектите за изложбена зала бяха дело на Ирина Стоянова и Ивелина Василева. По време на презентациите бяха поставени въпроси от журито и възникваха дискусии за целесъобразността на едно или друго проектно решение.

След обсъждане на представянето на студентите всеки член на журито даде своите оценки и определи следните награди:

Номинация за двугодишна стипендия на Баумит България спечелиха студентите: Христина Атанасова, Теодора Маданска, Йорданка Вълова, Ева Янакиева, Илиян Ангелов и Тунг Нгуен. Номинациите връчи д-р инж. Красимир Делов.

Първа награда на журито и парична награда от 400 лв. на катедра „Технология на архитектурата“ спечели Илиян Ангелов. Наградата връчи доц. д-р арх. Гичка Кутова.

Специалната награда на Баумит и парична награда от 300 лв. спечели Тунг Нгуен. Наградата му бе връчена от инж. Надя Начева.

Трета награда на журито и парична награда от 100 лв. спечели Ева Янакиева, чиято награда бе връчена от доц. д-р арх. Юлия Илиева.

Илиян Ангелов

Първа награда

Илиян Ангелов

Тунг Нгуен

Специална награда

Тунг Нгуен

Ева Янакиева

Трета награда

Ева Янакиева