15-ти награди от Баумит за студенти

връчване награди в УАСГ13. май 2019 г. УАСГ София. В зала 224 на УАСГ бяха раздадени за 15-ти път наградите за курсов проект по топлоизолация на студенти от трети курс ССС. Конкурсът е съвместна инициатива на Баумит България ЕООД и катедра  “Строителни материали и изолации”. В уводното си слово при връчването на наградите ръководителят на катедрата проф. д-р инж. Богомил Петров подчерта отличното дългогодишно сътрудничество на Баумит България и катедра „Строителни материали и изолации“, като изтъкна предимствата за науката и бизнеса от едно такова взаимодействие. С годините този конкурс успя приближи студентските знания по тема „Топлоизолиране“ с практиката, така че студентите да имат възможност да разработят реален проект за топлоизолиране на сграда. Студентите работиха по поставените им задачи през целия зимен семестър на учебната 2018/2019 година. От Баумит България ЕООД им бяха предоставени  всички необходими технически данни за топлоизолационни системи “Баумит”, а за конкретните решения на зададените им проекти те получиха консултации от преподавателите от катедрата в УАСГ.

В конкурса участваха 22 студенти. Проектите им бяха разгледани подробно и оценени както от преподавателите, така и от главния технолог на Баумит България инж. Красимир Делов. С грамота за добре  овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  и парични награди от 150 лв. бяха премирани  Адриана Миткова, Денис Мустафа и Йордан Милчев. С грамота за професионално  овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  и парични награди от 200 лв. бяха премирани  Амар Пашов, Георги Георгиев и Стефани Недялкова. Наградите бяха връчени от инж. Надя Начева на студентите пред преподавателите от катедра Строителни материали.

връчване грамота
връчване награда на студенти
конкурс УАСГ връчване награди
курсов проект връчване на награди