17-ти награди за студенти от Баумит и пет отличени проекта

Пет курсови проекта бяха отличени в тазгодишния конкурс, обявен от Баумит в началото на зимния семестър 2020/2021. В него участваха студенти от трети курс, специалност „Строителство на сгради и съоражения“ от УАСГ. Те използваха Баумит топлоизолационни системи за курсовите си проекти по дисциплината „Строителни изолации”. Преподаватели от катедра „Строителни материали и изолации“ и д-р инж. Красимир Делов – продуктов мениджър в Баумит България оцениха работите. 

С грамота за добре овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” и парични награди от 150 лв. бяха премирани  Гергана Хаджиева, Елена Георгиева, Йорданка Янева и Калина Първанова.

С грамота за професионално  овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  и парични награди от 250 лв. бе отличена работата на Йоана Манджукова.

Наградите бяха връчени на студентите от д-р инж. Делов пред преподавателите от катедра Строителни материали на 10. Юни 2021 г. Отличените бъдещи инженери ще имат възможност да кандидатстват и за стипендия „Баумит“ в началото на следващата учебна година.

награждаване студенти
връчване сертификат награда
връчване на награда на студентите
студенти награждаване
грамота за професионално овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането
студенти, специалност строителство на сгради и съоражения