Реализация на логото на Машиностроителния факултет

лого на техническия университет

На 21. май 2018 бе официално представена оригиналната реализация на логото на Машиностроителния факултет в Техническия университет в гр. София. Логото е направено с техника сграфито на стена в сградата на факултета, като част от проект „Изкуство и наука“ с ръководител проф. Мария Евтимова. За да бъде осъществена техниката, Баумит България предостави на факултета варова мазилка от ново поколение Баумит КлимаУайт. Мазилката регулира влажността на въздуха благодарение на естествената си микропореста структура и силната си паропропускливост. Баумит КлимаУайт е подходяща за дебелослойно нанасяне и специално за целите бе оцветена в подходящите цветове. Мазилката бе нанесена в няколко слоя, за да се постигне многоцветния релефен ефект. Изпълнението бе дело на Любомир Миланов и Станислав Диков – инструктори в Баумит България, а за техническата обезпеченост се погрижи д-р инж. Красимир Делов – продуктов мениджър в Баумит България. На откриването присъстваха още проф. д-р инж. Иван Кралов – заместник-ректор по научна и приложна дейност, проф. д-р инж. Милка Вичева – декан на Машиностроителния факултет, проф. Мария Евтимова и инж. Милка Иванова.