обучение шпакловки

На 13.05.2021 се проведе обучение за разнообразните приложения на пастообразни шпакловки Баумит Финиш и сухата шпакловка Баумит ЙонитФино. За прецизната работа с шпакловките бяха използвани висок клас професионални инструменти на фирма МАНА. Беше демонстрирано полагането на Баумит ФинишСупериор и Баумит ФинишЕксперт както ръчно, така и машинно. Пастообразните шпакловки Баумит Финиш и сухата шпакловка Баумит ЙонитФино могат да се полагат както върху гипсокартонени конструкции по стени и тавани, така и върху минерални основи. Шпакловките се полагат лесно и след шлайфане повърхността става супергладка.

Машинно нанасяне на пастообразна шпакловка Баумит Финиш
Ръчно нанасяне на пастообразна шпакловка Баумит Финиш
заглаждане на Баумит Финиш
заглаждане на Баумит Финиш
шлайфане на шпакловка Баумит Финш
пастообразни шпакловки Баумит Финиш и суха шпакловка Баумит ЙонитФиниш