През следващата година Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство ще стартира предоставяне на дигитални обучения и услуги за бизнеса

Камара на строителите в България е инициатор и един от съучредителите на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) в партньорство с Камара на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВСУ „Любен Каравелов“,  Института по механика – БАН, Българска асоциация по управление на проекти в строителството, Геострой АД, Планекс ЕООД, Клийнтех България ООД, ЕСРИ България и БАУМИТ България EООД.

ЕЦИХ През първото тримесечие на 2024 г. Сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“ ще стартира предоставянето на специализирани обучения по дигитализация и BIM, GIS, различни видове приложни софтуери за архитекти, инженери и строители, вкл. обучения по безразрушителни методи за изпитване на строителни материали и конструкции и приложение на иновационни технологии.  По пътя на цифровизация на компаниите от сектора ще бъдат предоставени и комплекс от услуги за оценка на тяхната цифрова зрялост, услуги за тестване преди инвестиране, ускоряване и достъп до финансиране, както и възможности за участие в събития и срещи от международни мрежи и платформи.

Всички обучения и услуги ще бъдат предоставяни безплатно  на фирмите под формата на режим на държавна помощ /приложим режим на Държавна помощ за МСП -чл. 28 GBER/.

В тази връзка Ви можете да се запознаете и заявите предварителен интерес за обученията и услугите, които ще бъдат предлагани в каталога на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ на долупосочения линк или посредством QR код:

Въпросник ЕЦИХ
сканирайте кода за въпросника на ЕЦИХ

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство е основан през 2021г. Сдружението обединява усилията на браншови организации, образователни институции, водещи компании в сферата на строителството, иновациите, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии с цел въвеждане на цифровата трансформация в сектора.
Към сайта на ЕЦИХ: https://www.edih-construction.bg/