Представянето на новите пастообразни шпакловки в Сливен

Представяне шпакловка в Сливен

11.10.2021 Базата на Терснаб Сливен. Въпреки силния дъжд над 50 майстори дойдоха на представянето на новите пастообразни шпакловки на Баумит ФинишЕксперт и ФинишСупериор.

И в Сливен гладките стени са на мода. И в къщи, и в апартаменти постигането на гладка стена е предизвикателство. Майсторите бях въодушевени от възможностите на продуктите на Баумит. Всеки искаше да опита, да тества и да се убеди в крайния резултат.

Домакините от Терснаб обещаха винаги да имат наличности от шпакловките Баумит Финиш.

Представяне шпакловки в Сливен
Полагане на шпакловка Финиш
представяне на шпакловки