БАИС и КАБ със съвместно обучение

Завърши обучителеният курс по работа Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради - средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес, което се проведе в сградата на "КАБ", град София.

Ръководството е част от серия специализирани издания на Българската асоциация по изолации в строителството (БАИС).

Лекторите: арх. Цветелина Младенова, арх. Мартина Тонева от Кнауф Инсуейшън и др., запознаха и наблегнаха върху нормативнта база и актуалните изменения в областта на топлоизолациите.   

Нашият представител от Баумит д-р инж. Красимир Делов беше един от основните лектори, който предаде и запозна многобройната публика с най-важната за нея информация по темите.

Презентирано беше ръководството и неговата употреба в процеса на проектиране и контрол на работите по изпълнение на топлоизолационните системи. Представени бяха ключови модели за успешното прилагане на знанията и практиките в сферата на строителството.

Обучението се проведе на няколко етепа като основните акценти бяха:

·        Запознаване на участниците в инвестиционния процес с нормативната база в областта на сградната енергийна ефективност и актуални изменения.

·        Представяне на „Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради”.

·        Приложение на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по изпълнение на топлоизолационните системи.

Този обучителен курс предостави ценни знания за новите тенденции и техники в проектирането на топлоизолационни системи на сгради. От БАИС са уверени, че участниците ще прилагат успешно тези принципи в професионалната си практика.