България

Меню

clear

Изберете

clear

Баумит СтарТерм 031

Baumit StarTherm 031

Сиви фасадни плочи

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 х 100 см.

  • Добри топлоизолационни свойства

  • Ефективна топлоизолация

  • Сигурност при полагане

Използването на плочи СтарТерм с подобрени топлоизолационни свойства означава не само по-висока ефективност на топлоизолацията, но и спестява разходи при изпълнението. (например по-къси дюбели)

Продуктови варианти

Опаковка
2.5 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
100 mm
Палет
Дебелина: 10 см, 5 плочи/пакет = 2,5 м²
Опаковка
2 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
120 mm
Палет
Дебелина: 12 см, 4 плочи/пакет = 2 м²
Опаковка
1.5 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
140 mm
Палет
Дебелина: 14 см, 3 плочи/пакет = 1,5 м²
Опаковка
1.5 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
160 mm
Палет
Дебелина: 16 см, 3 плочи/пакет = 1,5 м²
Опаковка
1 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
180 mm
Палет
Дебелина: 18 см, 2 плочи/пакет = 1 м²
Опаковка
12 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
20 mm
Палет
Дебелина: 2 см, 24 плочи/пакет = 12 м²
Опаковка
1 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
200 mm
Палет
Дебелина: 20 см, 2 плочи/пакет = 1 м²
Опаковка
8 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
30 mm
Палет
Дебелина: 3 см, 16 плочи/пакет = 8 м²
Опаковка
6 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
40 mm
Палет
Дебелина: 4 см, 12 плочи/пакет = 6 м²
Опаковка
4 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
60 mm
Палет
Дебелина: 6 см, 8 плочи/пакет = 4 м²
Опаковка
3.5 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
70 mm
Палет
Дебелина: 7 см, 7 плочи/пакет = 3,5 м²
Опаковка
3 m² пакет
Пропускливост на водни пари
ок. 30 - 70
λr
0.031 W/mK
Плътност
15 - 18 kg/m³
Размери на плочата
100 - 50 cm
Реакция на огън
E , съгласно EN 13501-1
Код за обозначение
EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150- MU(30-70)
Якост на опън
≥ 150 kPa
Дължина и дебелина
80 mm
Палет
Дебелина: 8 см, 6 плочи/пакет = 3 м²
Баумит СтарТерм 031
star_border

Партньори

Потърси търговец наблизо

replayРестартирай

Свързано съдържание