България

Меню

clear

Select version

clear

Баумит СановаКолор

Baumit SanovaColor

минерална боя за защита и украса на фасадите

Готова за полагане, силно паропропусклива, на основа водно стъкло минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и вън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветове Баумит Life, чиито номера завършват от 4 до 9.

  • Минерална

  • Дишаща

  • Специално за исторически сгради

Опаковка
14 l кофа
Разход
ок. 0.32 l/m² за две нанасяния
Палет
1 палет = 24 кофи = 336 л
Баумит СановаКолор

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.

Свързано съдържание