Меню

clear

Баумит Солидо Е160

Baumit Solido E160

Циментова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813.

  • Лесна за полагане

  • Също и за външно приложение

  • Съхне без напрежения

Баумит Солидо Е160
star_border

Баумит Солидо Е 160 в торба 25 кг може да се разбърква с обикновен гравитачен смесител, с проточен смесител или със смесител с миксер, с принудително действие. На една торба се добавят около 3,5 – 4,0 л чиста (от водопровода) вода. Дебелината на полагане като свързана замазка е мин. 30–35 мм, а като плаваща – мин. 50 мм.

Опаковка
25 kg торба
Съхранение
9 месеца
λr
ок. 1.4W/mK
Якост на натиск
> 16N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850kg/m³
Якост на опън при огъване
> 4N/mm²
Разход
ок. 20kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 1.2m²/торба при 1 cm дебелина на замазката
Клас на якост
CT C16 F4 съгласно БДС EN 13813
Направна вода
ок. 3.5- 4l/торба
Едрина на зърното
4mm
Палет
1 палет = 48 торби = 1 200 кг