Меню

clear

Баумит Рацио 1000 Л

Baumit Ratio 1000 L

Лека гипсова мазилка за машинно нанасяне

Гипсова лека машинна мазилка, със съдържание на перлит, за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

  • Лека

  • Лесна за полагане

  • Нисък разход

Баумит Рацио 1000 Л
star_border

Продуктови варианти

Опаковка
30 kg торба
Съхранение
3 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 10
λr
ок. 0.34W/mK таблична стойност
Якост на натиск
> 2N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1000kg/m³
Максимална дебелина
25mm на една ръка
Минимална дебелина
10mm по стена, 8 mm по таван
Якост на опън при огъване
> 1N/mm²
Разход
ок. 8kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 3.7m²/торба при 10 mm дебелина на мазилката
Едрина на зърното
0.6mm
Палет
1 палет = 45 торби = 1 350 кг
Съхранение
3 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 10
λr
ок. 0.34W/mK таблична стойност
Якост на натиск
> 2N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1000kg/m³
Максимална дебелина
25mm на една ръка
Минимална дебелина
10mm по стена, 8 mm по таван
Якост на опън при огъване
> 1N/mm²
Разход
ок. 8kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 125m²/to при 10 mm дебелина на мазилката
Едрина на зърното
0.6mm
Палет
Силоз

Свързано съдържание