Баумит СтарТерм 031

Baumit StarTherm 031

Сиви фасадни плочи

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 х 100 cm.

  • Добри топлоизолационни свойства

  • Ефективна топлоизолация

  • Сигурност при полагане

Използването на плочи СтарТерм с подобрени топлоизолационни свойства означава не само по-висока ефективност на топлоизолацията, но и спестява разходи при изпълнението. (например по-къси дюбели).

Баумит СтарТерм 031