Баумит Профил рол-ек

Baumit RollEck

Пластмасов профил на ролка за армиране на ъгли по фасадата

Ивица от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с широчина 25 cm, с успоредно залепени в средата две пластмасови ленти, всяка широка по 24 mm, за оформяне на ръбове с ъгъл, различен от 90º.

  • за оформяне на ъгли под и над 90°

  • лесно влагане

  • голяма дължина

Незаменим помощник при армиране на ъгли различни от 90°.

Баумит Профил рол-ек