Баумит Снадки за вътрешни ъгли за водооткапващ профил

Verbindungselement für Baumit Tropfkantenprofil – Innenecke

Пластмасови снадки за ъглова връзка на профили

Пластмасови снадки за ъглова връзка на водооткапващи профили при вътрешни ъгли.

  • за оформяне на вътрешни ъгли

Елемент от системата с Профил водоткапващ и Профил цокълен универсален.

Баумит Снадки за вътрешни ъгли за водооткапващ профил