Баумит Профил за деформационни фуги Е-образен

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Профил за трайни, вертикални деформационни фуги

Профил за деформационни фуги, за фасади, разположени в една равнина (при сгради с повече отделни секции), с еластична, водоплътна ивица и с двустранно залепени ивици стъклотекстилна мрежа, за връзка към Интегрираната топлоизолационна система.

  • уплътнява разширителни фуги по фасадата

  • при фасади, разделени на секции

  • еластичен, с UV защита

При съседни, долепени сгради, строени по различно време, деформационните профили "обират" различията в преместванията помежду им.

Баумит Профил за деформационни фуги Е-образен