Баумит Уплътнителна лента за фуги

Baumit FugendichtBand

Eкспандираща уплътнителна лента от PUR

Самозалепваща и саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полистирол с широчина 15 mm и с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и други неблагоприятни атмосферни влияния.

  • самозалепваща

  • саморазширяваща се

  • устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния

Подходящата Баумит Уплътнителна лента се подбира след определяне на широчината на фугите, които трябва да бъдат запълнени. Първите 3 cm от самата Уплътнителна лента се изрязват. Отстранява се предпазното фолио и лентата се напъхва внимателно директно от ролката във фугата (на свързващата се към топлоизолацията част), така че да навлезе на около 3 mm навътре по отношение на повърхнината на топлоизолацията. Краищата се завиват навътре. Уплътнителната лента не трябва да се обръща през ъгъл. Армираните слоеве да преминават над нея. В областта на връзката да се прави прорез с мистрия през прясната шпакловка. Времето за експандиране на лентата при нормални условия е от порядъка на около 10 минути.

Баумит Уплътнителна лента за фуги