Баумит СтарТрек червен

Baumit StarTrack red

Лепилен анкер червен

За допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в керамични тухли, включително при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Дълбочина на анкериране в носеща основа: ≥ 40 mm. Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли с вертикални кухини. Категории: А, В, С. Разход: мин. 6 лепилни анкера/m2 (1 кашон е за ок. 50 m2).

  • Фасада без термомостове

  • Без "изненади" при пробиването

  • Перфектно анкериране

С маркиращ конец върху стената се изпълнява мрежова схема максимум до 40 cm х 40 cm. Дълбочината на пробиване трябва да бъде мин. 10-15 mm по дълбока от дължината на анкера.

Баумит СтарТрек червен