Баумит ГалаДрейн

Baumit GalaDrain

Дренажен разтвор

Мразоустойчив, водопропусклив, непозволяващ покачването на капилярна влага дренажен разтвор със специални добавки за редуциране на изсоляванията, служещ за легло или като подложка върху подходящи основи, при последващо полагане на павета или плочи за настилки. Устойчив на корени, възпрепятстващ образуването на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Максимална зърнометрия 4 mm.

  • Легло и подложка на плочи и павета

  • Редуцира изсоляванията

  • Устойчив на корени

Баумит ГалаДрейн