Баумит КлимаФино

Baumit KlimaFino

Прахообразна варова шпакловка

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно. Разход: ок. 3,5 кг/м2 при 2-3 мм дебелина на слоя.

  • Подобрява вътрешния климат

  • Висококачествена гладка повърхност

  • Препятства образуването на плесени

Най-добра визия се получава при трикратно нанасяне. Първият ден се нанася за запълване на неравностите и едрината на зърното на хастарната мазилка. Вторият ден се нанасят две ръце шпакловка, през около час. Повърхността се заглажда с мокра маламашка.

Баумит КлимаФино