Баумит КлимаФино

Baumit KlimaFino

Прахообразна варова шпакловка

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно. Разход: ок. 3,5 кг/м2 при 2 - 3 мм дебелина на слоя

  • Подобрява вътрешния климат

  • Висококачествена гладка повърхност

  • Препятства образуването на плесени

Най-добра визия се получава при трикратно нанасяне. Първи ден се нанася за запълване на неравностите и/или на едрината на зърното на хастарната мазилка. Втория ден - двукратно се нанася слой шпакловка през около час. Заглажда се с мокра маламашка.

Баумит КлимаФино