Баумит ФилПраймер

Baumit FillPrimer

Грунд, запълващ пукнатини

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премоства пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

  • Усилен с фибри

  • Запълва и премоства пукнатини

  • За вътре и вън

При премостване на пукнатини не се препоръчва разреждане. При двукратно нанасяне (съхне 24 часа), втория слой се нанася перпендикулярно на първия.

Баумит ФилПраймер