Баумит СинтерФлуид

Baumit SinterFluid

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа по повърхността на бавносъхнещи мазилкови повърхности (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността, отваря порите и мазилката може да бъде дообработвана.

  • Отстранява стъкловидната повърхност

  • Подобрява порьозността

  • Подобрява адхезията

Баумит СинтерФлуид