Баумит СпийдТоп

Baumit SpeedTop

Ускоряваща добавка за мазилки

Готова за употреба добавка за Баумит ГранопорТоп и Баумит СиликонТоп, за ускоряване образуването на повърхнинен филм и подобряване на устойчивостта на мазилката върху фасадата при по-висока относителна влажност на въздуха (≤ 90%) и по-ниски температури (+1°C ≤ t ≤ 15°C), както и при мъгла.

  • Бързо образува повърхнинен филм

  • Лесно дозиране

  • За ниски температури и висока влажност

При температурен интервал ≥ +1°C и ≤ +5°C до максимум +15°C, и относителна влажност на въздуха ≤ 90% ускорява свързванито при ГранопорТоп и СиликонТоп. Добавя се 1 опаковка от 250 мл на кофа от 25 кг. Използване на мазилката до 1,5 ч. след разбъркване.

Баумит СпийдТоп