Баумит БетоФил

Baumit BetoFill

Разтвор на циментова основа за възстановяване на бетонови елементи

Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към съсъхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 мм за един слой.

  • За ремонт на носещи и неносещи елементи

  • Отлично сцепление с основата

  • Минимална склонност към съсъхване

Саниращият разтвор Баумит БетоФил се нанася „мокро в мокро”, докато още не е изсъхнал се нанася свързващия шлам БетоХафт.

Баумит БетоФил