Баумит БетоХафт

Baumit BetoHaft

Минерален свързващ шлам

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в по-мека мека консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

  • Висока якост на сцепление

  • Високоефективен свързващ мост

  • За хоризонтални и вертикални повърхности

Нанася се върху влажна основа с четка. Служи за свълзващ шлам преди полаганена БетоФил.

Баумит БетоХафт