Баумит БетоПротект

Baumit BetoProtect

Бързосвързащ разтвор за защита на армировката от корозия

Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 мм (полага се в два слоя). Разход: ок. 0,2 кг/л.м армировка. Време за преработка: ок. 90 мин. Направна вода: ок. 0,22 л/кг.

  • Защитава шпакловката от корозия

  • Отлично сцепление м/у армировка и бетон

  • Бързосвързващ

Предварително армировката се почиства внимателно от полепнал бетонов разтвор и от ръжда до блясък. Съдържанието на кофата (2 кг) се разбърква с чиста вода (0,44 л), с помощта на бавнооборотна електрическа бъркалка в продължение на ок. 3 минути, до получаването на хомогенна смес. Материалът се нанася двукратно с четка върху армировката. Втората ръка се нанася, след като първата е достигнала необходимата якост (след ок. 6 часа). Дебелината на слоя върху армировката трябва да бъде минимум 1 мм.

Баумит БетоПротект