Баумит NHL Файн

Baumit NHL Fine

Минерална фина варова мазилка, без съдържание на цимент

Несъдържаща цимент, минерална, фина мазилка на основа естествена хидравлична вар (NHL), специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчна и машинна преработка, за вътре и вън, не е подходяща за областта на цокъла. Зърнометрия 1 mm.

  • Без съдържание на цимент

  • Силно паропропусклива

  • Съхне без напрежения

Една торба се смесва с 8 l чиста вода и се разбърква в гравитачен смесител или посредством електрическа бъркалка. Времето за бъркане е 3–5 минути. При машинно полагане се използват съществуващите машини за мазилки. Баумит NHL Файн се полага на два слоя с максимална дебелина на всеки слой 2–3 mm. Първият слой служи за изравняване. Вторият слой се нанася „мокро в мокро” върху първия и след престой от ок. 5–10 минути повърхността се намокря леко и се пердаши с пердашка с гъба.

Баумит NHL Файн