Баумит АнтиСулфат

Baumit AntiSulfat

Разтвор за третиране на изсолявания при саниране

Воден разтвор за химическо третиране на изсолявания при саниране на зидарии, на основа сулфати и хлориди.

  • За химическо третиране на зидарията

  • За неутрализиране на сулфати и хлориди

  • Срещу изсолявания при измазване

Баумит АнтиСулфат