Баумит АнтиСулфат

Baumit AntiSulfat

Разтвор за третиране на изсолявания при саниране

Воден разтвор за химическо третиране на изсолявания на основа сулфати и хлориди при саниране на зидарии.

Баумит АнтиСулфат