Баумит СановаКолор

Baumit SanovaColor

Минерална боя за защита и украса на фасадите

Готова за полагане, силно паропропусклива, на основа водно стъкло, минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и навън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветове Баумит Life, чиито номера завършват на цифра от 4 до 9.

  • Минерална

  • Дишаща

  • Специално за исторически сгради

Баумит СановаКолор