Баумит Нивело 30

Baumit Nivello 30

Саморазливна циментова нивелираща смес

Саморазливна, циментосвързана, нечувствителна към влага, нивелираща смес (клас СT-C35-F6, съгл. EN 13813) за вътрешно приложение, в дебелини от 2 до 30 мм, преди полагане на покрития от всякакъв вид.

  • Саморазливна

  • За вътрешно приложение

  • Нечувствителна към влагата

Баумит Нивело 30