Баумит Алфа 2000

Baumit Alpha 2000

Саморазливна замазка

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CА–C20–F5, съгласно БДС ЕN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 mm при свързани замазки и 35 mm при плаващи; за вътрешно приложение. Разход: ок. 18,5 - 19 kg/m²/cm дебелина на слоя.

  • За машинно полагане

  • За вътрешно приложение

  • За подово отопление

При полагане с мазаческа машина, същата да е с необходимото оборудване: допълнителен смесител с подходяща шнекова двоица, дебитомер до 2500 л/час, маркуч ф35 за готовата смес. Входящата вода да е: питейна, с налягате над 3 bar, дебит над 3000 л/час. Окончателното оформяне се извършва с тръбна лата (швабел щанга) при трикратно обработване на кръст. Да се спазват изискуемите дебелини върху различните основи - бетон или подово отопление. Малки стаи до 10-15 m² може да се наливат и с гравитачен смесител.

Баумит Алфа 2000