Баумит All In Солидо E160

Baumit All In Solido E160

Заводски произведен, усилен с естествени фибри, сух циментов разтвор за замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813, с иновативна технология на торбата, за ръчно или машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 мм.

  • Чисто, без отпадъци

  • Бърза преработка

  • Усилена с естествени фибри

Да се спазва точно количеството вода, упоменатo на торбата на продукта. Да не се работи със земновлажна консистенция.

Баумит All In Солидо E160