Баумит Солидо Е 160

Baumit Solido E160

Циментова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813.

  • Лесна за полагане

  • Също и за външно приложение

  • Съхне без напрежения

Да се спазва точно количеството вода, упоменатo на торбата на продукта. Да не се работи със земновлажна консистенция.

Баумит Солидо Е 160