Баумит Солидо Е 160

Baumit Solido E160

Циментова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813.

  • Лесна за полагане

  • Също и за външно приложение

  • Съхне без напрежения

Да се спазва точно количеството вода, упоменатo на торбата на продукта. Да не се работи със земновлажна консистенция.

Опаковка
25 kg торба
Якост на натиск
> 16 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 4 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 1.2 m²/торба при 1 cm дебелина на замазката
Направна вода
ок. 2.1 - 2.5 l/торба
Едрина на зърното
4 mm
Палет
1 палет = 48 торби = 1 200 кг
Баумит Солидо Е 160
star_border

Партньори

Потърси търговец наблизо

replayРестартирай