Баумит ПланоФикс

Baumit PlanoFix

Лепило за газобетон

Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета или други тухли с прешлайфани повърхности, от група М5 T, съгл. EN 998-2. Разход: според указанията на производителя на блокчетата/тухлите.

  • За тънкослойно лепене

  • За елегантно зидане

  • С добавки против пресъхване и напукване

Баумит ПланоФикс